Suomen Positiivisen Psykologian Yhdistys

Suomen positiivisen psykologian yhdistys ja sen puheenjohtaja tervehtii teitä kertomalla, että olemme varsin nuori yhdistys, mutta sitäkin innokkaampi sekä energisempi viemään positiivista psykologiaa eteenpäin. Haluamme nostaa esiin uusia, Suomessa tehtäviä tutkimuksia positiivisen psykologian alueelta. Mitä enemmän maailmalla on selkkauksia ja taloudellista taantumaa, sitä enemmän me tarvitsemme toisiamme. Saman taivaan kannen alla, samojen tähtien alla, olemme ajatuksen päässä toisistamme. Yhteistyötä odottaen!

President of Finnish Positive Psychology Assosiation, Ritva Enäkoski
ritva.enakoski@enakoski.fi

Finland Positive Psychology Association

Finland positive psychology association and its president greets you by telling you that we are a very young association, but all the more eager and energetic to take positive psychology positive ahead. We would like to highlight the new tasks in Finland research positive psychology area. The more the world is marked by conflicts and economic recession, the more we need each other. Under the same sky cover, under the same stars, our thoughts connect us together. Love to hear from you and very positive cooperation waiting!

President of Finnish Positive Psychology Associations, Ritva Enäkoski
ritva.enakoski@enakoski.fi

Share This